Paul Kersten: v o o r p a g i n a

Paul Kersten

Een bestuurlijk rijke ervaring dankzij visie en gedrevenheid. Inmiddels ervoor gekozen om meer tijd voor mijn gezin en mijzelf vrij te maken...

Ondernemersverenigingen ~ Als citymanager en als overheidsadviseur ben ik veelvuldig betrokken bij de organisatie van ondernemersverenigingen. In Roermond heb ik o.a. tijdelijk het voorzitterschap vervuld bij verenigingen. Van belang is het gezamenlijke doel goed vast te stellen en vast te houden. Besturen moeten de communicatie met leden optimaal houden en vooral hun vrijwilligerswerk voor zichzelf doen. Ook de juiste afstand ten opzichte van het gemeentebestuur is een belangrijk aandachtspunt.

Vastgoed Sociëteit Roermond ~ Als citymanager heb ik in 2003 de vereniging van vastgoedeigenaren opgericht. De focus op de verenigingsstructuur leidde echter niet tot grote ledentallen. In 2006 gooiden we het roer om: de naam werd veranderd in 'sociëteit' en de nadruk kwam te liggen op themapresentaties en netwerkborrels. Sindsdien loopt het storm; telkens een volle zaal en een lange nazit. Ik verzorg nog steeds de uitnodigingen en de website. We zoeken telkens aansprekende items, waaronder duurzaam bouwen, bevolkingskrimp, monumentenzorg, vastgoedinvestering in Duitsland en we behandelen regelmatig de lokale economische en vastgoedontwikkelingen. Tot onze gastsprekers horen ministers/staatssecretarissen en professoren, maar ook lokale vastgoedondernemers en wethouders.

Evenementen ~ Veelvuldig heb ik me ingezet bij de organisatie van evenementen in Roermond. Die ervaring leidt tot nieuwe inzichten. Het maatschappelijke belang van evenementen is groot, maar het economische belang wordt vaak overschat. Dat laatste fenomeen gaat helaas regelmatig ten koste van de culturele en vooral maatschappelijke kwaliteiten. Het 'op de kaart zetten' wordt dan belangrijker dan de inhoud van het evenement zelf. Zo werd Roermond ooit houthakkershoofdstad van de wereld dankzij Eurosport... Continuïteit van evenementen is afhankelijk van vrijwilligersinzet, niet van de inhuur van 'professionals'. Dat vergt een duidelijke focus in de organisatie en in de begeleiding vanuit overheden.

Politiek ~ Een rotsvast vertrouwen in het nemen van eigen verantwoordelijkheid leidde in mijn jonge jaren tot de VVD. Ik werd penningmeester en vervolgens voorzitter van het afdelingsbestuur van VVD Roermond. Ik introduceerde drukbezochte openbare thema-avonden met o.a. gastsprekers van andere partijen. We werden de eerste partij in de stad met een eigen website en ik stelde 'De Roerganger' samen, een tweemaandelijks afdelingsbulletin. Vanuit de lokale afdeling heb ik vervolgens de overstap gemaakt naar het bestuur van VVD Limburg voor de pr/campagne bestuursfunctie. Ook hier heb ik uiteraard een website opgezet en het reeds bestaande blad 'Vrijpostig' verder ontwikkeld. In de aanloop naar de Statenverkiezingen in 2007 werd mijn dochter geboren. Ik heb toen voor mijn gezin gekozen en laat de politiek over aan anderen. Een decenium later ben ik een echte zwevende kiezer geworden, zonder enige partijrelatie.

Rotary ~ Vanaf 2003 ben ik ruim tien jaar rotarylid geweest. Het bood een bijzondere omgeving voor persoonlijke ontwikkeling, gecombineerd met een maatschappelijke inzet voor de lokale gemeenschap. Ik ben o.a. medeorganisator van de Limburgse Secretaressedag en de Roermondse Duckrace geweest en meestal betrokken bij de pr. Door mijn werkzaamheden ver buiten Roermond bleek mijn tijdige aanwezigheid bij clubavonden te vaak niet haalbaar en heb ik helaas afscheid moeten nemen.

JazzNight Roermond ~ Liefde voor muziek. Tegenwoordig organiseren we de JazzNight Roermond in een combinatie met de BluesNight Roermond als een gratis tweedaags festival in de Roermondse binnenstad. Ik zoek vooral sponsoren als secretaris van de organiserende Stichting Jazzin' Roermond. Ik ben overigens absoluut geen jazz-kenner...

© Paul Kersten ~ Geactualiseerd: 20 februari 2021