Paul Kersten: v o o r p a g i n a

Paul Kersten

De rode draad in mijn carrière is het willen realiseren van samenwerking, zowel tussen mensen als tussen organisaties. Daarbij maak ik gebruik van moderne technieken èn van diplomatie, creativiteit en visie.

Organisatieadviseur ['90-'93] ~ Mijn carrière begint bij een bedrijfskundig adviesbureau en softwarehuis. Ik leer het adviesvak, ontwikkel mijn schrijftalent en raak ervaren in software ontwikkeling.

Ondernemer in samenwerking voor bedrijven ['94-'01] ~ Met een Canadese studiegenoot begin ik een coproductie met IBM voor de ontwikkeling van een online samenwerkingsplatform voor het bedrijfsleven. Het resulteert o.a. in de Europese vertegenwoordiging van de Canadese branchevereniging CATA. Daarnaast zorg ik voor de organisatorische implementaties van digitale samenwerking middels e-business, CMS, DMS en WFM. Bovendien verzorg ik enkele administraties en ontwikkel ik websites.

Citymanager ['02-'07] ~ In mijn woonplaats Roermond word ik citymanager, een spilfunctie tussen gemeente, ondernemers, bewoners en bezoekers. Er moet met beperkte middelen veel bereikt worden. De organisatiegraad groeit van 15% naar 75%, citymarketing wordt ontwikkeld, evenementen ondersteund en overleg structuren opgezet. Mijn motto: verweven en beleven.

Directeur en adviseur economisch overheidsbeleid ['08-'11] ~ Het adviesgebied gemeentefinanciën binnen het advies- en detacheringbureau Telengy vergt een kwalitatieve impuls om binnen het stramien van het bedrijf te komen en de juiste groei in te zetten. Mijn directievoering hiervan richt ik op deze transitie en op een nieuwe marktpositionering. De directievoering combineer ik met adviesopdrachten bij gemeenten op economisch beleid, met als expertises: citymanagement, bedrijventerreinen, bedrijvencontact, vastgoed en citymarketing.

Senior adviseur ruimtelijke economie ['11-12] ~ Ik maak de overstap naar adviesbureau BRO om me volledig te kunnen richten op advisering op ruimtelijk economisch vlak. De combinatie bij BRO met ruimtelijk juristen en stedebouwkundigen is ijzersterk. Mijn focus ligt op bedrijventerreinen, herontwikkeling en economische visies.

Beleidsadviseur economische zaken ['12-'13] ~ Ik verruil Boxtel voor Weert om als beleidsadviseur economische zaken aan de slag te gaan bij Gemeente Weert. Mijn focus ligt op de regionale samenwerking in GOML verband, bedrijventerreinen en algemeen economisch beleid.

Kwartiermaker Samenwerking Midden-Limburg ['14-'15] ~ De regionale samenwerking in GOML verband moet na zes jaar gereorganiseerd worden. Als kwartiermaker bereid ik de nieuwe netwerkorganisatie SML voor die de gebiedsontwikkeling van Midden-Limburg in goede banen moet leiden, in goede afstemming met Keyport 2020, de regionale Brainport 2020 organisatie. Binnen de gestelde termijn zetten alle zeven Midden-Limburgse gemeenten hun handtekening onder het nieuwe samenwerkingscontract.

Beleidsadviseur economische zaken ['15-'17] ~ Via BMC beland ik twee interim periodes bij gemeente Veldhoven. Een prachtige uitdaging om in de regio Eindhoven tot afstemming in de uitgifte van bedrijventerreinen te komen. Naast grondverkoop op bedrijventerreinen begeleid ik tevens de detailhandelsontwikkelingen in het centrum van Veldhoven.

Programmamanager centrumontwikkeling ['16-'19] ~ Voor de centrumontwikkeling van het Citycentrum in Veldhoven ga ik aan de slag als programmamanager. Onder leiding van de Stuurgroep (bestaande uit ondernemers, vastgoedeigenaren, cultuursector en gemeente) zorg ik voor de implementatie van het Centrum Ontwikkelingsprogramma (COPr). Ik organiseer de implementatie via 6 thema's en een organisatieplan. De thema's: promotie, aanbod, evenementen, ruimtelijke uitstraling, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Beleidsadviseur economische zaken ['17-'20] ~ Wederom via BMC beland ik bij werkorganisatie CGM. Dit is de ambtelijke organisatie die de gemeenten Cuijk, Grave en Mill bedient. Mijn opdracht is tweeledig: enerzijds economisch advies en bedrijvencontact, met een sterke focus op grondverkoop. Anderzijds centrumontwikkeling voor het centrum van Cuijk: gemeente Cuijk heeft tijdig ingezet op concentratie in het centrum. Ik begeleid transformatieopdrachten (van winkelleegstand naar wonen), het herinrichtingsproces en het centrummanagement.

Beleidsadviseur economische zaken ['20-nu] ~ Via OverheidZZP is gemeente Culemborg mijn volgende opdrachtgever. Mijn economische opdracht is breed: er is behoefte aan een nieuwe actieplan, het detailhandels- en horecabeleid moet vernieuwd worden, de nieuwe ambities in de regionale samenwerking worden bepaald en het beeld van de lokale economie moet gevormd worden. Voor de centrumontwikkeling zet ik in op concentratie naar een compacter centrum, voor het bedrijventerrein wordt een heldere zonering en visie gevormd.

Hoofddocent: Economisch Beleidsadviseur ['19-nu] ~ Het Studiecentrum Bedrijf en Overheid (SBO) biedt jaarlijks een vijfdaagse cursus Economisch Beleidsadviseur. Als nieuwe hoofddocent actualiseer ik de opzet van de cursus en begeleid ik de cursisten en de gastdocenten. Zelf geef ik enkele cursusonderdelen: analyse bedrijfsleven, centrumontwikkeling, circulaire economie en regionale afstemming. Lesgeven bevalt me uitstekend.

© Paul Kersten ~ Geactualiseerd: 20 februari 2021