Paul Kersten: v o o r p a g i n a

Paul Kersten

-> publicatie overzicht
<< overzicht

Architectuurprijs in Sint-Michielsgestel ~ [augustus 2010]
Ook in het landelijke Sint-Michielsgestel, buurgemeente van Den Bosch, heeft de recessie vooral de bouwsector geraakt. De eerste beroepsgroep die dit ondervindt is de architectuur. En juist daarvan zijn er – bouwtechnisch tekenaars meegerekend – liefst 18 binnen de gemeentegrenzen van Sint-Michielsgestel.

Ik was door de gemeente ingehuurd om de functie van bedrijvencontact functionaris vorm te geven, als een van de recessiemaatregelen. Daarvoor nam ik o.a. het initiatief om te komen tot de architectuurprijs. Het idee voor de prijs opperde ik tijdens een door mij georganiseerd gezamenlijk bezoek aan een duurzame bouwbeurs in Rotterdam. Het idee viel bij de deelnemers van het beursbezoek in goede aarde, vooral bij de aanwezige architecten. augustus 2010

Lokaal comité samengesteld
De prijs is uiteindelijk georganiseerd door een nieuw gevormd comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de twee grootste lokale ondernemersverenigingen en de ondernemer van het jaar, een aannemer. Samen met Paul Kersten als vertegenwoordiger van de gemeente, zorgden ze voor een reglement en de uitnodiging aan de architecten. Uitgenodigd werden alle in Sint-Michielsgestel kantoorhoudende architecten en bouwkundig tekenaars. Elf hoogwaardige inzendingen volgden. Elk had zijn of haar beste werk uit de voorbije jaren gekozen.

Doel bereikt: publiciteit voor de sector
Het belangrijkste doel van de prijs was het genereren van publiciteit. Door te laten zien welke fraaie ontwerpen mogelijk zijn, konden wellicht potentiële opdrachtgevers gestimuleerd worden contact op te nemen met de architecten. Bekendheid voor de prijs werd via de gemeentelijke website gegeven met een online presentatie van alle inzendingen. Het Brabants Dagblad pikte het verhaal op en realiseerde een complete spread met grote foto’s over het onderwerp. Een mooi resultaat dat bij de consument is opgevallen.

Daarnaast bleken de vele architecten onderling weinig contact te hebben en was het lokale aanbod slechts beperkt bekend bij de ambtelijke organisatie van Sint-Michielsgestel. Een expositie van de inzendingen in het gemeentehuis zorgde voor aandacht van de ambtenaren. De uiteindelijke prijsuitreiking werd georganiseerd in de vorm van een bouwborrel, geschikt voor het aanhalen van contacten binnen de sector. Ook deze prijsuitreiking kreeg de nodige aandacht in de lokale pers.

Prijs krijgt een vervolg
Het comité, bestaande uit niet-architecten koos zelf een winnaar uit de inzendingen. Toch werd voor de zekerheid het gerenommeerde bureau De Twee Snoeken uit ’s-Hertogenbosch gevraagd om een oordeel. Ook zij kwamen tot dezelfde keuze als het comité: Hilberink Bosch Architecten uit Berlicum. Inmiddels is besloten om de competitie een vast, tweejaarlijks karakter te geven, waarbij de nieuwste werken van de architecten kunnen meedingen voor de hoogste eer.

Zie ook: www.sint-michielsgestel.nl/ondernemen/architectuurprijs-2010.

© Paul Kersten ~ Geactualiseerd: 20 februari 2021