Paul Kersten: v o o r p a g i n a

Paul Kersten

Redactioneel zeer ervaren. Zowel in werk als bestuurlijke verantwoordelijkheden veelal als (eind) redacteur actief, meestal ook als vormgever. Enkele voorbeelden:

Overheid in Beweging en Gewoon Transparant ~ Voor Telengy's thema magazine 'Overheid in Beweging' verzorg ik interviews en achtergrond artikelen. Voor de vakgroep Financiën en Control heb ik de nieuwsbrief 'Gewoon Transparant' samengesteld, vrij naar het motto van Telengy: gewoon doen.

Citylife ~ Met een makelaar en een projectontwikkelaar ga ik op zoek naar een uitgever voor een nieuw Roermonds glossy magazine over nieuwbouwprojecten en het voorzieningenniveau in Roermond. In 2004 gaat het blad van start als uitgave van de Roermondse uitgeefster Commed. Ik neem deel aan de redactieraad en lever regelmatig bijdragen en columns.

De Roerganger en de Vrijpostig ~ De nieuwsbulletins van resp. VVD Roermond en VVD Limburg. De beide bulletins zorgen voor achtergrondinformatie voor de leden van de partij. Ik verzorg beide geheel: zowel inhoud als vormgeving.

Nieuwsbrief en website Pierre Cuypers ~ De Roermondse 'werkgroep Pierre Cuypers' zet(te) zich in voor het verhogen van de bekendheid van deze Roermondse bouwmeester (1827-1921). O.a. met een website en een nieuwsbrief wordt de wereld op de hoogte gehouden van o.a. het grote 'Cuypersjaar' (2007-2008). Gideon Fraipont zorgt voor een sterk ontwerp, ik verzorg de inhoud en eindredactie van bijdragen van andere werkgroepleden.

Nieuwsbrief Citymanagement ~ De ondernemers in de Roermondse binnenstad ontvingen tijdens mijn werk als citymanager maandelijks mijn nieuwsbrief. Hierin werden ze geïnformeerd over lopende zaken en kregen ze diverse tips van mij. Uiteraard met verwijzingen naar de website die ik eveneens volledig zelf ingericht had.

The Brussels Report ~ Eind jaren negentig representeerde ik een Canadese branchevereniging in Europa. Om de ruim 2000 bedrijven die verbonden waren aan de vereniging over de mogelijkheden van Europa te informeren schreef ik regelmatig 'The Brussels Report'.

Webredactie ~ Voor diverse websites verzorg(de) ik de content, uiteraard rekening houdend met voor internet geldende 'schrijfwetten'. Op de nieuwe Roermond.com (lancering juni 2011) combineer ik feiten met mijn mening, waarbij ook 'vinnigheid' een rol speelt.

© Paul Kersten ~ Geactualiseerd: 20 februari 2021